Mokymai

Kokie dalykai Jums yra svarbūs (kompetencijų dėsnis)

Rinka moka tik už puikų darbą. Jūsų gyvenimo atsakomybė nuspręsti, kokius dalykus galite ir privalote daryti tik labai gerai ir šiose srityse imate siekti meistriškumo. 

Būti maksimaliai veiksmingais visomis mąstymo ir veiksmų kryptimis vienu metu nėra įmanoma, todėl darbas su keliais pagrindiniais dalykais  neša vertę ir pasitenkinimą mūsų pastangomis, talentais ir laiku.

Kuriuose dalykuose sugebate dirbti geriau už kitus?

Mokykis lengvai ir su malonumu

Mokslininko Elė Goldratt žodžiais „Tikrovėje nėra sudėtingų sistemų arba tikrovė negali būti sudėtinga“. Sudėtingumas yra didžiausias priešas, nes jis veda į sumaištį.

Didžiausias Jūsų turtas – gebėjimas mokytis ir perduoti tai, ką išmokote. Įvaldykite daugiau įvairių mokymosi stilių, t.y. ne tiek mokymosi turinio, kiek proceso. Noriai prisiimkite atsakomybę daryti tai, ką reikia, bet kuriuo metu, nes tai tik galimybė paspartinti žingsnį ir būti drąsiam.

Koks sekantis veiksmas?

Kas lemia sėkmę?

Darykite mažus pakeitimus. Pripraskite prie pokyčių. Kiekviena patirtis yra sėkmės dalis.

  • Dirbdami kartu ir bendradarbiaudami suteikiate veiklai galios ir energijos.
  • Sistema ir struktūra suteikia efektyvumo.
  • O geras pasiruošimas ir sisteminis mokymasis – sėkmę.

Kiek valandų turi metai? Kaip veiksmingai ketinate panaudoti 5700 valandų?

Kaip tai padaryti vadovaujantis principu „Do less in order to achieve more“ Daryk mažiau, kad pasiektum daugiau?

Esminiai įgūdžiai (moduliai)

Savo efektyvumą ir našumą galite padidinti vis geriau atlikdami pagrindines užduotis. Koks vienas Jūsų įgūdis lemia greitį, kuriuo atliekate pagrindines užduotis ir artėjate prie savo tikslų? Pareto principas teigia, kad aštuoniasdešimt procentų jūsų gyvenimo apribojimų slypi Jumyse.

Kas iš tikrųjų yra svarbu kiekvienos konkrečios užduoties atveju?

Pasirinkite aktualius mokymus