APIE MUS

Vertės vektorius - gyvenimas yra augimas!

Vertė versle – tai esminės detalės, kurios stipriai įtakoja visą verslo procesą, klientus, produktus, darbuotojus, sistemas ir tvarkas. Tai kultūra ir mokymosi procesas, siekiant geriausio veiksmingumo.

Klientų pasitikėjimas, 23-jų metų konsultantų darbinė patirtis bei tarptautinėse rinkose išbandyti verslo metodai leidžia parinkti ir pritaikyti klientui reikalingus sprendimus:

-įmonės valdymo,
-svarbiausių įmonės procesų valdymo,
-vadovavimo ir lyderystės,
-pardavimų, derybų kompetencijų vystymo,
-klientų aptarnavimo, klientų lūkesčių valdymo ir santykių stiprinimo,
-projektų valdymo,
-komandos formavimo ir kt. srityse.

 • Dirbdami kartu ir bendradarbiaudami suteikiame veiklai galios ir energijos.
 • Sistema ir struktūra suteikia efektyvumo.
 • O geras pasiruošimas ir sisteminis mokymasis – sėkmę.

 

Keletas faktų

Vertė skaičiais

Patenkinti klientai
0
Metai patirties
0
Unikalūs sprendimai
0

Vykdyti projektai:

Viena iš didžiausių Vakarų Lietuvoje įmonių grupė, kuri apjungia virš 20 gamybos, paslaugų bei prekybos įmonių.

Jose buvo vykdomi aukščiausiojo, viduriniojo lygio vadovų, vadovų  rezervo bei specialistų mokymai. Įmonės pelningumo valdymas (verslo imitacinis žaidimas). Strateginio įmonės valdymo darbinės sesijos/Lyderystės mokymai, konsultacijos.  Personalo nuomonės tyrimai. Kompetencijų vertinimo sistemos sukūrimas.

Pasiekti tikslai:sukurta vadovų verslo mokykla. Remiantis personalo tyrimo rezultatais, paruoštas veiksmų planas efektyviam bendradarbiavimui tarp koncerno įmonių. Sudarytos prielaidos ir sistema darbo aplinkos gerinimui. Sudaryti strateginiai pagrindinių įmonių planai. Sukurta darbuotojų kompetencijos vertinimo sistema.

Finansų sektoriaus įmonė

Esamos situacijos analizė, tobulinančių krypčių nustatymas, rekomendacijos procesų gerinimo aspektais. Klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo vertės pagrindu vedimas banko atstovybių valdytojų, vadovų, privačių bankininkų, vadybininkų grupėms. Naujų  paslaugų paketo įvedimas į rinką, argumentų banko formavimas.

Sveikatos priežiūros, diagnostikos ir gydymo privatus centras

Aukščiausiojo, viduriniojo lygio vadovų kompetencijų ugdymo programų vedimas.  Pardavimų  ir derybų praktinių įgūdžių vystymo mokymai vadovams ir vadybininkams.

Viena iš stambiausių gamybos įmonių grupė

Aukščiausiojo, viduriniojo lygio vadovų, specialistų ir vadybininkų sisteminiai mokymai. Įmonės valdymo ir vadovavimo/ lyderystės, projektų valdymo, pardavimų, derybų vedimo, darbo su svarbiausiais klientais mokymai. Įmonės pelningumo valdymas (verslo imitacinis žaidimas). Komandinio darbo, bendrųjų  kompetencijų ugdymo sesijos. Darbuotojų nuomonės tyrimai.

Viena iš stambiausių valstybinių organizacijų

Organizacijos valdymo, vizijos kūrimo, vadovavimo, strateginės lyderystės,  projektų valdymo, pokyčių suvaldymo, savęs pažinimo programų vedimas.

Išanalizuotas ir realioms darbo situacijoms pritaikytas įmonės valdymo modelis, bei analizės įrankiai. Įsisavintas svarbiausių veiklos procesų aprašymo modelis.

Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriaus įmonė

Pravesti aukščiausiojo, viduriniojo lygio vadovų,  vadybininkų  sisteminiai  kompetencijų ugdymo moduliai, atsižvelgiant į individualius ir strateginius įmonės darbuotojų poreikius. Pardavimo, pirkimo derybų, naudos ir kainos pagrindimo, darbo su svarbiausiais klientais temomis.

Saulius Patašius

VV Consulting Group, UAB

Direktorius, verslo partneris ir vyr. konsultantas.

Darbinė praktinė patirtis ir patirtis visų lygių vadovų, specialistų kompetencijų ugdymo projektuose, mokymų vedimo srityse:

 • Vadovavimo praktinio darbo patirtis – 25 metai (iš jų tarptautinėse įmonėse – 15 metų).
 • Verslo konsultavimo veikla – 23 metai.
 • Darbo patirtis vedant mokymus įmonių valdymo/vadovavimo/lyderystės/pokyčių valdymo/efektyvios komunikacijos temomis aukščiausiosios ir viduriniosios grandies vadovams – 20 metų.
 • Klientų aptarnavimo ir standartų diegimo patirtis – 23 metai.
 • Pardavimo, derybų ir darbo su svarbiausiais klientais patirtis – 29 metai.
 • Mokymų vedimo ir organizavimo, naudojant projektų suvaldymo modelį MIPROMS™ patirtis – 10 metų (dirbant Mercuri International).
 • Įmonių darbuotojų ir klientų nuomonės tyrimo darbai – 8 metai.
 • Bendras mokymų vedimo dienų kiekis – virš 1500 dienų.

Kompetencijų ugdymo programų vedimas šiomis temomis:

 • Vadovavimo/lyderystės;
 • Vadovavimas komercijos darbuotojams;
 • Vadovavimas aptarnavimo srities darbuotojams;
 • Vadovavimas personalui;
 • Savęs valdymo ir asmeninio vadovavimo darbo tobulinimas
 • Pardavimų planavimo;
 • Aktyvaus pardavimo;
 • Telefoninio pardavimo;
 • Darbo su svarbiausiais klientais temomis.
 • Pardavimų/derybų struktūra;
 • Skirtingi pardavimų stiliai (projektinis, vertės, sprendimų, bendradarbiavimo);
 • Profesionalių derybų vedimo;
 • Prezentacinių įgūdžių vystymas;
 • Vidinės komunikacijos;
 • Aptarnavimas orientuotas į klientą;
 • Savęs suvaldymo, savianalizės.
 • Konfliktų valdymo;
 • Aptarnavimo standartų praktinis diegimas, papildomas pardavimas aptarnavime.
 • Komandos formavimo.

Sertifikatai:

 •  Mercuri International Sales Trainer Academy (Mercuri International suaugusių mokymo ir treniravimo metodika, kurso vedimo standartai, verslo imitavimo žaidimų valdymas) – 2000 metais.
 • Sertifikuotas 2002 metais darbui su metodika “About Learning inc. as a 4MAT® Training Designer” (suaugusiųjų mokymo metodai, kursų bei medžiagos ruošimas).
 • Mercuri International Train the Trainer (MILP- Mercuri International Learning Process) –2001 ir 2006 metais.

Klientų rekomendacijos ir atsiliepimai kaip vieno iš geriausių konsultantų, sugebančio įtraukti sudominti dalyvius, pateikti naujų įdėjų ir motyvuoti žmones profesinėje veikloje.

Jūratė Stankutė

VV Consulting Group, UAB

Verslo konsultantė, partnerė

Darbinė praktinė patirtis ir patirtis visų lygių vadovų, specialistų kompetencijų ugdymo projektuose, mokymų vedimo srityse:

 • Pardavimų/derybų/darbo su svarbiausiais klientais/pardavimų valdymo, patirtis – 18 metų.
 • Vadovavimo patirtis – 9 metai.
 • Personalo atranka ir vystymas – 7 metai
 • Klientų aptarnavimo ir standartų diegimo patirtis – 15 metų.
 • Projektinė veikla  – 12 metų.
 • Mokymo programų ruošimas. Atvirų ir vidinių mokymų programų vedimas.
 • Konsultacinė veikla pardavimo valdymo, pardavimo procesų optimizavimo, kompetencijų kėlimo klausimais.
 • Projektų ruošimas ir vykdymas. Įgūdžių treniravimo sesijos ir kt.
 • Darbo su auditorija patirtis – 20 metų, daugiau kaip 700 vedimo dienų (visų lygių darbuotojams): vadybininkams, viduriniosios grandies ir aukščiausio lygio vadovams.

Kompetencijų ugdymo programų vedimas šiomis temomis:

 • Vadovavimo/lyderystės;
 • Vadovavimas komercijos darbuotojams;
 • Vadovavimas aptarnavimo srities darbuotojams;
 • Vadovavimas personalui;
 • Savęs valdymo ir asmeninio vadovavimo darbo tobulinimas
 • Pardavimų planavimo;
 • Aktyvaus pardavimo;
 • Telefoninio pardavimo;
 • Darbo su svarbiausiais klientais temomis.
 • Pardavimų/derybų struktūra;
 • Skirtingi pardavimų stiliai (projektinis, vertės, sprendimų, bendradarbiavimo);
 • Profesionalių derybų vedimo;
 • Prezentacinių įgūdžių vystymas;
 • Vidinės komunikacijos;
 • Aptarnavimas orientuotas į klientą;
 • Savęs suvaldymo, savianalizės.
 • Konfliktų valdymo;
 • Aptarnavimo standartų praktinis diegimas, papildomas pardavimas aptarnavime.
 • Komandos formavimo.

Sertifikatai:

 • InfoMedia East Management training,
 • TMI (Train the Trainer),
 • LPK “Europos sąjungos reikalavimai darbo teisiniams santykiams”,
 • Mercuri International Train the Trainer MILP- Mercuri International learning process.

Mūsų klientai

Nuo 2011 metų mūsų rengiamuose mokymuose, seminaruose, projektuose dalyvavo daugiau kaip 8.500 dalyvių

Klientų atsiliepimai.

UAB „WÜRTH Lietuva“

Esame dėkingi UAB „VV Consulting Group“ ir jų paskirtam ekspertui Sauliui Patašiui  už lankstų prisiderinimą prie įmonės poreikių,  vadovaujančių darbuotojų lūkesčių, už kokybiškas ir laiku suteiktas paslaugas, malonų aptarnavimą, profesionalumą bei neįkainojamas žinias ir patirtį, kurias vadovai pritaikė tolimesniame darbe.

Šie mokymai (vadovavimo, lyderystės) vadovams suteikė praktinių dalykų ir suvokimą, kaip mobilizuoti ir dirbti komandoje su skirtingais žmonėmis, kreipiant jų pastangas į rezultato pasiekimą. Kaip ugdyti ir kurti atvirą, pozityvią aplinką, skatinančią prisiimti daugiau atsakomybės. Tai puiki galimybė peržiūrėti savo kaip vadovo rolę ne tik vadovaujant darbams bet ir darant įtaką žmonėms. Vadovavimo stiliaus analizė buvo praktinė, pažįstant savo stiprybes ir iššūkius. Lyderystės ugdymas kaip procesas ir kaip savo asmenybės pažinimas yra motyvuojantis ir įtraukiantis.

Rekomenduojame UAB „VV Consulting Group“ ekspertą Saulių Patašių kaip vieną labiausiai įtraukiančių ir kokybiškai vedančių mokymus ekspertų, kuris sugebėjo prisiderinti prie įmonės darbuotojų ir vadovų  poreikių bei suteikė žinių, kurios dar dabar padeda priimti puikius sprendimus.                                                                                                                                         

UAB „WÜRTH Lietuva“ direktorius

Virginijus Bučiūnas.

UAB „Lintera“

Dėkoju už Jūsų dalyvavimą 2020 metais mūsų įmonėje vykdytoje darbuotojų kompetencijų tobulinimo programoje. Jūsų seminarai klausytojams buvo įsimintini, dėstymo stilius ir žinių perteikimo metodai įtaigūs ir skatinantys pritaikyti rekomendacijas kasdienėje darbo veikloje.

Lyderystės mokymuose gauta informacija padėjo skyrių vadovams suprasti savo svarbą bei atsakomybę formuojant palankų darbinį klimatą grupėje bei visos įmonės įvaizdžio formavime.

Praktinės užduotys išmėginti vadovavimo metodus, įsivertinti savo gebėjimus buvo įdomios, o užduočių delegavimo praktinis metodas dalinai tapo iššūkiu efektyviai paskirstyti pavaldiems darbuotojams užduotis, kai ištekliai yra riboti.

Jūsų pateiktais klausimynais naudingai pasinaudojame ir šiandieną, nes padeda nuosekliai analizuoti darbines situacijas, tiksliau įvardinti problemas, jas struktūrizuoti ir aprašyti gerinimo proceso eiliškumą.

Pozityvus, aiškus seminarų vedimo stilius kūrė puikią įsitraukimo ir dalinimosi patirtimi atmosferą kurso metu. Ačiū už optimizmą ir ilgalaikę motyvaciją tobulėti. Tikimės naujų susitikimų kitose darbuotojų įgūdžių lavinimo programose.

Su geriausiais linkėjimais, Rimantas Činčys

UAB „Lintera“ technikos direktorius

UAB VENTMATIKA

Savo karjerą vadovo vaidmenyje pradėjau nuo VV Consulting Group, UAB mokymų – „SISTEMINIS VADOVAVIMAS IR LYDERYSTĖ“, kuriuos vedė p. Saulius Patašius. Kaip naujai iškeptam pardavimų vadovui, šie mokymai suteikė daugybę įrankių ir supratimo ko laukti ir kaip teisingai valdyti įvairias situacijas su savo komanda, sutelkti ją bendram tikslui siekti. Taipogi mokymai atvėrė akis, kad komanda susideda iš individualių asmenybių, todėl ir į kiekvieną komandos narį reikia atsižvelgti ir elgtis atitinkamai.

Ypač aktuali tema buvo grįžtamojo ryšio suteikimas darbuotojams, komunikavimo ir įtakojimo metodai, aktyvus klausymas. Šių dalykų taikymas, skatina greičiau ieškoti sprendimų dėl tikslų įgyvendinimo.

Sauliaus, kaip lektoriaus, patirtis, nuoseklus ir profesionalus dėstymas patiko ir rekomenduočiau visiems dalyvauti tokiuose mokymuose atsiradus galimybei. Noriu paminėti ir likusią VV Consulting Group komandą, kiek teko bendrauti, visuomet lieku patenkintas rezultatu – komanda profesionali ir motyvuota padėti savo klientams.  

VENTMATIKA UAB Pardavimų skyriaus vadovas

Dovydas Stankevičius

Išsamiau