Paslaugos

Paslaugos

Rinkos raida diktuoja pokyčius ir augimą:

–    Nuo 1993 metų aktyviai dirbame vadovaudamiesi tarptautinių įmonių patirtimi bei darbo metodais.

–    Nuo 2000 metų didėjantis klientų poreikis sistemiškai kelti darbuotojų kompetencijas skatino projektus, kurių vertė – ilgalaikė partnerystė ir abipusė atsakomybė.

–    Nuo 2012 – 2021 didžiulis technologijų proveržis, informacijos srautai yra realybė ir ateities iššūkis. Įmonių strateginių kompetencijų ugdymas buvo veiksnys, įtakojęs ir padėjęs kompanijoms greitai reaguoti ir prisitaikyti prie staigių globalių pokyčių. Atskleidė individualias kiekvieno darbuotojo ir komandos stipriąsias ir silpnąsias kompetencija ir gebėjimą susitelkti.

Bendradarbiaudami su klientais kuriame verte pagrįstas paslaugas:

Sisteminė/ rezultato gerinimo kryptis:  sisteminis pastangų efektyvinimas, svarbiausių įmonės veiklos rodiklių kontrolė ir valdymas, veiklos procesų analizė ir tobulinimas.

Tikslinė/ probleminė/ pokyčių įgyvendinimo kryptis: atsakomybės už tikslų įgyvendinimą, probleminių situacijų, užduočių valdymas; pokyčių inicijavimas, įgyvendinimas, lyderystė. Lojalumo įmonei skatinimas.

Motyvacinė kryptis: motyvacijos ir savimotyvacijos skatinimas, komandos sutelkimas, atitraukimas nuo rutinos, dėmesio darbuotojams parodymas – atraktyviai, linksmai, pozityviai. Svarbių įmonei vertybių, darbo principų ugdymas.  Mokymosi stilių, saviugdos ir bendradarbiavimo skatinimas.

Paslaugos

GYVENIMAS YRA AUGIMAS! SAVIMOTYVACIJA, POŽIŪRIU, ŽINIOMIS, ĮGŪDŽIAIS.

Pokyčių ir strateginis valdymas

Kiekvienai oganizacijai reikia pinigų ir žmonių. Sisteminio  valdymo uždavinys yra išsiaiškinti žmonių pranašumus ir per uždavinius suteikti jiems galimybę veikti ten, kur galėtų atlikti darbą ir pasiekti gerų rezultatų.

Vidinės mokymų programos

Vidinių mokymo programų kokybė ir vertė grįsta projekto eigos etapais, patirtine tarptautine suaugusiųjų mokymosi metodika bei ekspertine patirtimi.

Programos paruošiamos ir vedamos pagal įmonės veiklos specifiką, keliamus tikslus, kompetencijas, procesus.

Kompetencijų valdymas - unikalūs kiekvienai įmonei pritaikyti spendimai

Kompetencijų įvertinimas, procesų analizė.

Darbuotojų nuostatų valdymas, įgūdžių treniravimas, mokymas, praktinės darbinės sesijos.

Grįžtamasis ryšys, pokyčių įgyvendinimas, rezultatų matavimas.

Atvirieji mokymai

Atvirųjų mokymo programų moduliai:

  • Vadovinių kompetencijų ugdymo
  • Derybų / pardavimų kompetencijų ugdymo
  • Klientų aptarnavimo  kompetencijų ugdymo

Atvirieji mokymai apima pilną konferencijų paketą: praktinių įgūdžių ugdymo programos vedimą, užduočių pateikimą, koncentruotą, struktūruotą teorijos pateikimą, mokymo medžiagos dalyviams pateikimą, idėjų banko ir veiksmų plano aptarimą, maitinimą, sertifikatą. 

Susisiekus konsultuojame mokymų programos pasirinkimo, vietos, datų ir kt. klausimais.

Ugdymo sesijos

Individualių ir grupinių įgūdžių ugdymo sesijų vedimo formos: 

Top vadovų strateginės sesijos; vadovų ugdymo darbinės sesijos; veiklos procesų analizė. Sprendimų paieška – užduotys/diskusijos/ veiksmų planų sudarymas/ atsakomybės paskirstymas. Konkrečių darbinių situacijų nagrinėjimas. Veiklos monitoringas. Lyderystės ugdymo darbinės sesijos. Bendri vizitai. Motyvacinės sesijos. Darbuotojų stipriųjų ir tobulintinų savybių stebėjimas ir vertinimas. Įmonės darbuotojų kompetencijų ugdymo akdemijos kūrimas. Seminarai suderinti su išvyka. Įsitraukimą skatinantis praktinių užduočių pateikimas įgūdžių įtvirtinimui. Naujų darbuotojų efektyvaus adaptavimo ugdymo sesijos. Diskusijų moderavimas. Nuotolinės sesijos. Konsultacijos.

Pasirinkite Jums atkualias