Programos

VV10/1. ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGINIS PLANAVIMAS:

 • Ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų formulavimo modelis;
 • Strategijos pasirinkimas ir jos misija;
 • Svarbiausių veiklos procesų analizės modelis. 

VV10/2. SVARBIAUSIŲ PARDAVIMO PROCESŲ ANALIZĖ IR VYSTYMAS:

 • Svarbiausių pardavimo procesų algoritmų sudarymo modelis;
 • Svarbiausių veiklos rodiklių nustatymas;
 • Pardavimų procesų valdymas ir kontrolė.

VV11/1. PARDAVIMŲ VEIKLOS VALDYMAS:

 • Pardavimų veiklos vertinimas;
 • Pardavimo pastangų planavimas ir tikslų iškėlimas;
 • Komersanto darbo rezultatų aptarimo ir asmeninio vystymosi pokalbių vedimas.

VV11/2. VADOVAVIMO STILIAI IR SITUACINIS VADOVAVIMAS:

 • Efektyvus vadovo ir pavaldinių bendradarbiavimas;
 • Vadovavimo stiliai ir jų įtaka siekiant rezultato. Situacinis vadovavimas;
 • Tikslų iškėlimas ir efektyvaus susirinkimo vedimo struktūra. Diskusijos valdymas.  

VV11/3. MOTYVACIJA IR SAVIMOTYVACIJA:

 • Kas yra motyvacija?  Tyrimų analizė ir motyvacijos įtaka žmonių elgsenai;
 • Motyvacijos ir savimotyvacijos ugdymo metodai ir praktinis taikymas;
 • Darbinių situacijų analizė ir modeliavimas. 

VV11/4. REZULTATYVŪS BENDRI VIZITAI:

 • Pasiruošimas bendriems vizitams ir jo vykdymo metodika;
 • Bendrų vizitų vedimas: struktūra ir taktika;
 • Grįžtamojo ryšio suteikimas ir veiksmų plano ateičiai sudarymas.

VV11/5. VIEŠAS VADOVO KALBĖJIMAS:

 • Įtaigaus pasisakymo struktūra;
 • Diskusijos valdymas;
 • Individualaus viešo kalbėjimo stiliaus ugdymas. 

VV11/6. VADOVO IR PAVALDINIO VYSTYMOSI POKALBIAI:

 • Subjektyvūs  ir  objektyvūs  pokalbio veiksniai ir įtaka pokalbio eigai.
 • Vystymosi pokalbių tikslai ir struktūra;
 • Sisteminis ir kryptingas vadovo ir pavaldinio bendradarbiavimas.

VV12/1. VADOVAVIMAS APTARNAVIMO DARBUOTOJŲ KOMANDAI:

 • Komunikavimo su klientais algoritmo sudarymas;
 • Kliento požiūrio formavimas: į įmonę, produktus/paslaugas, darbuotojus. Standartų diegimas ir klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas praktikoje;
 • Susirinkimų vedimas. Komandos ugdymas.

VV12/2. VADOVAVIMAS PAVALDINIAMS, LYDERYSTĖ:

 • Lyderystės tendencijos ir pokyčiai vadovavimo aplinkoje;
 • Sisteminio požiūrio į lyderystę formavimas. Asmeninio vadovavimo stiliaus nustatymas ir vystymas. Situacinis vadovavimas;
 • Komandos ugdymas ir pozityvios atmosferos kūrimas. 

VV13/1. PROJEKTŲ VALDYMO SISTEMA:

 • Projektų valdymo modelis;
 • Esminiai projektų suvaldymo „įrankiai“;
 • Vadovavimas projekto komandai ir efektyvi komunikacija projektinėje veikloje. 

VV13/2. EFEKTYVUS PROJEKTO VADOVO IR KOMANDOS BENDRADARBIAVIMAS:

 • Skirtingų vadovavimo stilių taikymas ir vadovavimas komandai. Skirtigi žmonių elgesio tipai;
 • Aktyvus klausymas ir konfliktinių situacijų sprendimas projektinėje komandoje;
 • Idėjų generavimas ir grįžtamasis ryšys.

VV14/1. EFEKTYVUS KOMANDINIS DARBAS ĮMONĖJE:

 • Veiksnių, padedančių kūrti efektyvų bendradarbiavimą komandoje, suvokimas ir sukūrimas įmonėje;
 • Komandinio darbo grupėje psichologija ir sprendimų priėmimas;
 • Pozityvios ir kūrybiškos aplinkos formavimas komandoje.

VV15/1. ĮMONĖS DARBUOTOJŲ UGDYMO AKADEMIJA:

 • Įmonės darbuotojų tobulinimo sistema – kaip įmonės strategijos įgyvendinimo garantas;
 • Įmonės darbuotojų kompetencijų vystymo akademijos kūrimas. Efektyvios organizacijos kultūra;
 • Kompetencijų vertinimas. Visų lygių darbuotojų žinių ir įgudžių bei pagrindinių kompetencijų vystymo moduliai.

VV20/1. AKTYVUS PARDAVIMAS NAUJIEMS KLIENTAMS:

 • Pardavimo rezultatų planavimas ir asmeninių pastangų vertinimo modelis. Įdirbio svarba ateities
  rezultatams pasiekti;
 • Efektyvus prisistatymas. Pozityvaus pirmojo įspūdžio formavimas;
  Argumentavimas ir prieštaravimų suvaldymas, dirbant su naujais klientais.
VV20/2. PROFESIONALUS PARDAVIMAS:
 
 • Pardavimo strategija ir taktika. Sisteminis pardavimų planavimas ir vykdymas;
 • Vizito struktūra. Esminės pardavimo technikos ir praktinių situacijų modeliavimas bei analizė;
 • Bendravimo psichologija.
VV20/3. KRYPTINGAS KLAUSIMŲ FORMULAVIMAS IR AKTYVUS KLAUSYMAS:
 
 • Kryptingo pokalbio vedimas įvairiose verslo situacijose;
 • Aktyvaus klausymo technika, skatinanti atvirumą ir sprendimo radimą;
 • Kryptingų klausimų formulavimo modelis F3P, skatinantis pasitikėjimą ir susitarimus.
VV20/4. ĮTAIGUS PASISAKYMAS IR DISKUSIJOS VALDYMAS:
 
 • Pasitikėjimas savimi. Auditorijos sudominimas ir kontakto užmezgimas;
 • Įtaigaus pasisakymo struktūra;
 • Sėkmingas įdėjų pateikimas ir diskusijos valdymas.
VV21/1. “WIN-WIN” DERYBOS:
 
 • „Verslas verslui“ derybų struktūra;
 • „Win-Win“ derybų vedimo psichologiniai aspektai ir technikos. Praktinių situacijų analizė;
 • Rezultatyvūs susitarimai, sprendimų skatinimas.
VV21/2. KAINOS IR VERTĖS ARGUMENTAVIMAS:
 
 • Kainos formavimo principai;
 • Konominis kainos pagrindimas ir argumentavimas verte;
 • Nuolaidų įtaka ir prieštaravimų dėl skirtingo kainų suvokimo valdymas.
 
VV21/3. VERTĖS KŪRIMO KLIENTUI STRATEGIJA IR TAKTIKA:
 
 • Darbo su svarbiausiais klientais strategija ir planavimas;
 • Vertės klientui paieška ir jos pristatymas – TAKTIKA modelis;
 • Svarbiausių klientų sprendimų priėmimo analizė ir lojalumo didinimo principai.

VV22/1. PARDAVIMŲ VALDYMAS TELEFONU:

 • Kasdieninio planavimo ir įdirbio formavimo principai;
 • Efektyvaus pokalbio telefonu struktūra. Praktinių įgūdžių treniruotės.
 • Prieštaravimų suvaldymas ir susitarimų skatinimas telefonu. Asmeninė sėkmės formulė.
VV23/1. PAPILDOMAS PARDAVIMAS:
 
 • Papildomo pardavimo strategija ir taktika;
 • Papildomo pardavimo situacijos ir pokalbio su klientu valdymas;
 • Pozityvus mąstymas ir psichologiniai bendravimo su klientu aspektai.
VV24/1. LAIKO PLANAVIMAS IR STRESO VALDYMAS:
 
 • „Laiko vagys“. Žmonių elgesio tipai;
 • Laiko planavimo principai ir metodai;
 • Stresas ir streso valdymo metodai. Pozityvus mąstymas ir pasitikėjimo ugdymas.
VV25/1. SĖKMINGAS PASIRENGIMAS IR ĮMONĖS PRISTATYMAS PARODOSE:
 
 • Pasiruošimas parodai, tikslų nustatymas ir veiksmų plano sudarymas;
 • Pozityvaus pirmojo įspūdžio formavimas ir efektyvus prisistatymas;
 • Situacijų su klientais valdymas ir susitarimų dėl tolimesnio bendradarbiavimo vykdymas.
VV26/1. PARDAVIMŲ VALDYMO SISTEMA. PAŽANGŪS PARDAVIMO STILIAI:
 
 • Pardavimų valdymo sistema: tikslai, analizė, planavimas, procesai;
 • Pardavimų strategija ir taktika skirtingiems klientų tipams;
 • Pokalbio su klientu struktūra. Pokalbio vedimas sėkminga kryptimi.

VV27.1. SKIRTINGI DERYBŲ VEDIMO STILIAI PROFESIONALAMS:

 • Skirtingi derybų stiliai, taktikos: įtakos didinimo ir santykių įtvirtinimo;
 • Projektinis derybų vedimo stilius, metodai;
 • Ekspertinis derybų vedimo stilius, metodai.

VV28.1. PARDAVIMAI IR DERYBOS NUOTOLINIU BŪDU:

 • Kontakto išlaikymas ir dėmesio koncentracija, bendraujant su klientu nuotoliniu būdu;
 • Pasitikėjimo ir pozityvaus požiūrio formavimas;
 • Produkto pristatymas ir pasiūlymo aktualizavimas.

VV29.1. PARDAVIMAS EL. LAIŠKU:

 • Laiško struktūra;
 • Argumentų pateikimas ir grįžtamojo ryšio skatinimas;
 • Kainos pateikimas akcentuojant vertę.

VV13.2.          EFEKTYVUS PROJEKTO VADOVO IR KOMANDOS BENDRADARBIAVIMAS

VV14.1.          EFEKTYVUS KOMANDINIS DARBAS ĮMONĖJE

VV15.1.          ĮMONĖS DARBUOTOJŲ UGDYMO AKADEMIJA

VV40.1.          EFEKTYVUS STANDARTŲ DIEGIMAS

VV41.1.          EFEKTYVUS SVARBIAUSIŲ ĮMONĖS PROCESŲ VALDYMAS

VV42.1.          EFEKTYVI VIDINĖS KOMUNIKACIJOS MATRICA

VV42.2           VIDINĖS KOMUNIKACIJOS IR BENDRADARBIAVIMO UGDYMAS

VV42.3           ĮMONĖS PADALINIŲ, KOMANDOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOMUNIKAVIMAS

VV42.4           ĮMONĖS VERTYBĖS IR KULTŪRA 

VV42.5           POKYČIŲ VALDYMAS ĮMONĖJE

VV42.6           MOTYVACINĖ, ĮSITRAUKIMĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ SKATINANTI PROGRAMA

VV42.7          VADOVŲ KOMANDOS SUTELKTUMO IR BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA

VV42.8           ATSAKOMYBĖ , DARBŲ KOORDINAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS KOMANDOJE

VV42.9            ĮTAMPOS IR SUDĖTINGŲ SITUACIJŲ VALDYMAS

VV43.1.          TRENERIŲ RUOŠIMO PROGRAMA

VV44. 1           EFEKTYVI NAUJŲ DARBUOTOJŲ ĮVEDIMO IR ĮSITRAUKIMO PROGRAMA

VV45.1            DARBINIŲ SITUACIJŲ ANALIZĖS IR TOBULINIMO DARBINĖS SESIJOS

VV30/1. EFEKTYVUS KLIENTŲ APTARNAVIMAS:
 
 • Klientų aptarnavimo tikslai. Lūkesčių ir patirties suderinamumas aptarnavime;
 • Pokalbio vedimo struktūra, skatinanti klientą priimti teigiamą sprendimą;
 • Argumentavimas, orientuotas į klientą ir produktą. Alternatyvų pateikimo metodai.
VV30/2. PAPILDOMAS PARDAVIMAS APTARNAVIME:
 
 • Papildomo pardavimo aptarnavime strategija ir taktika;
 • Kliento minčių teisingo valdymo ir atvirumo bendraujant stiprinimo metodai;
 • Sprendimo skatinimo būdai.
VV30/3. KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ SUVALDYMAS:
 
 • Įtampos situacijų prevencija. Transakcinės analizės metodas;
 • Konnfliktų suvaldymo algoritmas;
 • Pozityvus mąstymas ir psichologiniai bendravimo su klientu aspektai.
VV31/1. KLIENTŲ LOJALUMO DIDINIMAS, PATEIKIANT SPRENDIMUS APTARNAVIME:
 
 • Teigiamo pirmojo įspūdžio ir pozityvios aplinkos kūrimo metodai;
 • Ekspertinio sprendimo pateikimas. Praktinių įgūdžių treniruotės;
 • Ilgalaikį bendradarbiavimą įtakojantys veiksniai ir metodai.
VV32/1. EFEKTYVUS APTARNAVIMO STANDARTŲ DIEGIMAS:
 
 • Aptarnavimo standartų kūrimo modelis;
 • Klientų aptarnavimo situacijų praktinis modeliavimas-klientų aptarnavimo elgsenos analizė;
 • Visos klientų aptarnavimo komandos teigiamo požiūrio, nuotaikos ir egsenos formavimas
  aptarnaujant klientus. Sudėtingų ir konfliktiškų situacijų suvaldymas.
VV33/1. EFEKTYVUS ADMINISTRATORĖS DARBAS KOMANDOJE:
 
 • Veiklos planavimas ir užduočių paskirstymas;
 • Veiksniai, įtakojantys žmonių sprendimus (vadovai, vadybininkai, specialistai ir kt.);
 • Pozityvus ir efektyvus bendradarbiavimas komandoje.
 
PARDAVIMAI. DERYBOS.
 

I. PARDAVIMO VEIKLOS ANALIZĖ IR PLANAVIMAS.

1. (4val.) Kaip analizuoti pardavimo veiklą ir kryptingai paskirstyti asmenines pastangas,
siekiant rezultatų. Kaip pasiruošti ir efektyviai išnaudoti laiką. Prioritetai.
Darbų planavimas Eizenhauerio metodu.


2. (4val.) Esminiai pardavimo procesai: analizė ir tobulinimas (metodo pateikimas):
Įvardinami realūs siekiami tikslai ir strategijos įmonėje;
Įvardinamas vykdomų veiksmų šiame procese algoritmas;
Apibrėžiami kiekvieno vykdomo žingsnio tikslai;
Įvertinami resursai, reikalingi veiksmui vykdyti;
Nustatomi finansinių rodiklių, pastangų ir kompetencijos vystymo KPI ir kontrolė.

II. PARDAVIMO IR DERYBŲ PROCESAS.

3. (4val.) Įvadinė sesija. Kas yra pardavimas? Kaip žmonės priima sprendimus?
Kryptingo pokalbio vedimo struktūra. KISS modelis (4-ios derybų strategijos
profesionalams). Projekcija ir empatija derybose.


4. (2val.) Argumentų paruošimas ir argumentavimas. Argumentų pateikimo grandinėlė (Ch-N-S).


5. (2val.) Prieštaravimų suvaldymas. Prieštaravimų priežastys: loginės, taktinės, emocinės.


6. (2val.) Idėjos pateikimas/pardavimas. Kaip išgauti 3 „Taip“.


7. (2val.) NASA metodas. Aktualizuojam ar įrodinėjam.


8. (2val.) Susitarimų ir sprendimų skatinimas. F-3P metodas.


9. (2val.) Kryptingų klausimų formulavimas. Atviri ir uždari klausimai. Atvirų nukreipiančių
klausimų formulavimas. „Taip“ išgavimas uždaru klausimu.


10. (2val.) Klausimai įtraukiantys į pokalbį. Informacija – Požiūris – Pokyčiai – Planai.


11. (2val.) Klausimų technika. Kaip sukurti empatija grįstą pasitikėjimą.


12. (2val.) Klausimų technika. Saugokitės „Taip“ – įvaldykite „Ne“.


13. (2val.) Klausimų technika. Kaip pakeisti „kietas“ derybas, naudojant aktyvaus klausymo 
techniką. Taiklios (efektyvios) pauzės, klausymo skatinimas (minimalūs paskatinimai),
atspindėjimas, etikečių kabinimas (temų riboženkliai), perfrazavimas, apibendrinimas.


14. (2val.) Klausimų technika. Kaip užduoti klausimus, konfliktą paverčiančius
bendradarbiavimu. Atviri kalibruojantys klausimai. Tas, kuris įvaldo, kaip nesutikti
nesulaukiant pasipriešinimo, atranda didžiausią derybų paslaptį.


15. (2val.) Pozityvaus kontakto formavimas. Struktūra (tikslas, nauda, „Small Talk“ technika).


16. (2val.) Prezentavimas / Naujienų pristatymas.


17. (2val.) Kūno kalba (laikysena, akių kontaktas), balso valdymas.


18. (2val.) Žmonių elgesio tipologija. Savianalizės testas.


19. (2val.) Kainos pateikimo taktikos ir būdai. Kainos formavimo principai. Nuolaidos reikšmė
įmonės rezultatui. Kaip išlaikyti kainą.


20. (2val.) Pokalbio vedimas telefonu. Struktūra. Tikslo pristatymas, naudos pateikimas ir
intrigos formavimas.


21. (2val.) Kaip sukurti psichologinę pusiausvyrą. Savęs valdymas. Sėkmės/laimės ratas.


22. (2val.) Susirašinėjimas ir derybos elektroniniais laiškais.

 

VADOVAVIMAS. LYDERYSTĖ.

Užduočių delegavimas.
 
1. (4val.). Įvadinė sesija. Kas yra vadovavimas? Situacinis vadovavimas. Dominuojančio vadovavimo stiliaus
įvertinimas. Ką žinoti ir kaip naudoti vadovavimo stilius skirtingose situacijose.

2. (2val.). Užduočių delegavimas ir atsakomybės perdavimas (Tikslas, užduotis, priemonės/pagalba,
kontrolė, grįžtamasis ryšys. Motyvacija.
 

3. (2val.). Poreikių laiptinė.


4. (2val.). Grupės įtakojimas ir susirinkimų vedimai (kasdieniniai, savaitiniai, mėnesiniai, metiniai; tiesioginio
kontakto ir nuotoliniai).


5. (2val.). Idėjos pateikimas.


6. (2val.). Darbuotojų lūkesčių valdymas.


7. (2val.). Savimotyvacija. Savęs valdymas (Sėkmės/Laimės ratas). Komandos formavimas.

 

8. (2val.). Komunikavimo užtikrinimas. Atvirumo skatinimas. Pozityvios aplinkos kūrimas. Bendro tikslo ir
krypties, nuostatų ir vertybių formavimas. Procesų valdymas.


9. (2val.). Darbo rezultatų analizė ir planavimas.


10. (2val.). Strateginio planavimo modelis (Verslo idėja, Vertybės, Ilgalaikiai tikslai, Strategija, Procesai,
Veiklos planas, Kontrolė, Vertinimas).


11. (2val.). Svarbiausių veiklos procesų aprašymas ir efektyvinimas. KPI rodiklių sudarymas.


12. (2val.). Pokyčių valdymas. Asmeninis tobulėjimas.


13. (2val.). Komunikavimo įgūdžiai. Klausimų technikos. Aktyvus klausymas.


14. (2val.). Darbuotojų ugdymas. Ugdomieji pokalbiai.


15. (2val.). Prezentaciniai įgūdžiai.


16. (2val.). Sudėtingų bendravimo situacijų suvaldymas.

 

17. (2val.). Streso/Įtampos valdymas.

Programų eigos etapai

Programų vedimo kokybę, efektyvumą užtikrina pasiruošimo darbai, praktinių įgūdžių ugdymo programų vedimo metodikos (grįstos tarptautine patirtimi), įgūdžių įtvirtinimo ir rezultatų pasiekimo etapai.

 

Programos/projekto planavimo ir apžvalgos  susirinkimas.

Tikslas – nustatyti ugdomas kompetencijas ir apibrėžti siektinus rezultatus. 

Proceso eiga:                  

 • Pokalbis su TOP vadovais dėl būtinų pokyčių, prioritetų ir siektinų rezultatų.
 • Mokymų organizavimo ir vedimo pagal dalyvių grupes, kompetencijas, mokymo tikslus plano sudarymas.

Paruošiamieji darbai.

Tikslas – įtraukti darbuotojus ir gauti pritarimus veiklos efektyvinimui, kompetencijų ugdymui, įsitraukimui į projektą.

Proceso eiga:                  

 • Susitikimai gyvai, pokalbiai telefonu, vaizdu su būsimais mokymų dalyviais.
 • Planuojamų ugdymo kompetencijų patikslinimas, įvertinimas. 
 • Temų ir užduočių parinkimas.
 • Komunikavimas apie projekto tikslus projekte dalyvaujantiems darbuotojams ir įtraukimas jų į mokymų programos sudarymą.
 • Suderinti ir paruošti programos vedimui ir užduočių atlikimui reikiamą medžiagą.

Mokymo/ugdymo sesijos.

Tikslas – suteikti naujas ir sisteminti esamas žinias ir įgūdžius. Stiprinti įmonės darbuotojų kompetencijas , kurios reikšmingai daro įtaką svarbiausiems įmonės veiklos procesams, rezultatams.

Proceso eiga: 

 • Programos vedimas pagal suderintas temas, kompetencijas, formatą.
 • Dalyvių motyvavimas, įsitraukimo užduotis.
 • Teorinė medžiaga užduočių atlikimui.
 • Praktinės/darbinės užduotys, situacijų modeliavimas, audio ir video treniruotės.
 • Diskusijos, aptarimas, išvados.
 • Užduočių po sesijų skyrimas įgūdžių įtvirtinimui. 
 • Dalyvių įdėjų banko pildymas, veiksmų plano įgyvendinimui sudarymas.
 • Sutarimas dėl sekančio programos žingsnio ir stebėsenos darbinėse situacijose.
 • Sertifikatų įteikimas.

Mokymo/ugdymo sesijų programų vedimo metodika:

 • Įtraukianti į temą užduotis.
 • Išvados.
 • Teorija.
 • Praktinis taikymas darbinėse situacijose, treniruotės.
 • Idėjų bankas. Veiksmų planas.

Programos/projekto eigos, rezultatų matavimas, sisteminimas.

Tikslas – stebėti ir analizuoti projekto eigos efektyvumą pagal sutartus kriterijus, tikslus. Fiksuoti pasiekimus ir tobulintinas puses.

Proceso eiga:                  

 • Teikti eigos ataskaitas, rekomendacijas ir konsultuoti, darant įtaką projekto sėkmės veiksniams.
 • Pristatyti projekto eigos rezultatus TOP vadovams ir dalyviams, teikti grįžtamąjį ryšį.
 • Stipriųjų kompetencijų ir sėkmingų veiklos procesų elementų fiksavimas.
 • Užduočių tarp mokymo sesijų, skyrimas įgūdžių įtvirtinimui. 
 • Dalyvių įdėjų įgyvendinimo, sėkmės istorijų, stebėsenos darbinėse situacijose, pasiektų rezultatų sklaida.
 • Sutarimas dėl sekančio mokymo/ugdymo sesijos žingsnio.
Paslaugos

GYVENIMAS YRA AUGIMAS! SAVIMOTYVACIJA, POŽIŪRIU, ŽINIOMIS, ĮGŪDŽIAIS.

Pokyčių ir strateginis valdymas

Kiekvienai oganizacijai reikia pinigų ir žmonių. Sisteminio  valdymo uždavinys yra išsiaiškinti žmonių pranašumus ir per uždavinius suteikti jiems galimybę veikti ten, kur galėtų atlikti darbą ir pasiekti gerų rezultatų.

Vidinės mokymų programos

Vidinių mokymo programų kokybė ir vertė grįsta projekto eigos etapais, patirtine tarptautine suaugusiųjų mokymosi metodika bei ekspertine patirtimi.

Programos paruošiamos ir vedamos pagal įmonės veiklos specifiką, keliamus tikslus, kompetencijas, procesus.

Kompetencijų valdymas

Kompetencijų įvertinimas, procesų analizė.

Darbuotojų nuostatų valdymas, įgūdžių treniravimas, mokymas, praktinės darbinės sesijos.

Grįžtamasis ryšys, pokyčių įgyvendinimas, rezultatų matavimas.

Atvirieji mokymai

Atvirųjų mokymo programų moduliai:

 • Vadovinių kompetencijų ugdymo
 • Derybų / pardavimų kompetencijų ugdymo
 • Klientų aptarnavimo  kompetencijų ugdymo

Atvirieji mokymai apima pilną konferencijų paketą: praktinių įgūdžių ugdymo programos vedimą, užduočių pateikimą, koncentruotą, struktūruotą teorijos pateikimą, mokymo medžiagos dalyviams pateikimą, idėjų banko ir veiksmų plano aptarimą, maitinimą, sertifikatą. 

Susisiekus konsultuojame mokymų programos pasirinkimo, vietos, datų ir kt. klausimais.

Ugdymo sesijos

Individualių ir grupinių įgūdžių ugdymo sesijų vedimo formos: 

Top vadovų strateginės sesijos; vadovų ugdymo darbinės sesijos; veiklos procesų analizė. Sprendimų paieška – užduotys/diskusijos/ veiksmų planų sudarymas/ atsakomybės paskirstymas. Konkrečių darbinių situacijų nagrinėjimas. Veiklos monitoringas. Lyderystės ugdymo darbinės sesijos. Bendri vizitai. Motyvacinės sesijos. Darbuotojų stipriųjų ir tobulintinų savybių stebėjimas ir vertinimas. Įmonės darbuotojų kompetencijų ugdymo akdemijos kūrimas. Seminarai suderinti su išvyka. Įsitraukimą skatinantis praktinių užduočių pateikimas įgūdžių įtvirtinimui. Naujų darbuotojų efektyvaus adaptavimo ugdymo sesijos. Diskusijų moderavimas. Nuotolinės sesijos. Konsultacijos.