Vadovinių kompetencijų vystymo programos

Kodas Programos pavadinimas
Seminaro data Kaina 1 asm. Įsiminti
   
     
VV10.1.

SISTEMINIS VADOVAVIMAS IR ĮMONĖS VEIKLOS PROCESŲ VALDYMAS

 • Ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų formulavimo modelis; Strategijos pasirinkimas;
 • Sisteminis vadovavimas; Nefinansinis motyvavimas; Užduočių delegavimas;
 • Svarbiausių veiklos procesų analizės modelis.
2019 10 08-09 d. 478 Eur
2019 12 03-04 d. 478 Eur
   
     
VV11.1.

PARDAVIMŲ VEIKLOS VALDYMAS IR SITUACINIS VADOVAVIMAS

 • Pardavimų veiklos vertinimas;
 • Pardavimo pastangų planavimas ir tikslų iškėlimas;
 • Komersanto darbo rezultatų aptarimo ir asmeninio vystymosi pokalbių vedimas (Rezultatas-Pastangos Kompetencija).
2019 09 16-17 d. 478 Eur
2019 11 27-28 d. 478 Eur
   
     
VV11.2.

VADOVAVIMO STILIAI IR LYDERYSTĖ

 • Efektyvus vadovo ir pavaldinių bendradarbiavimas;
 • Vadovavimo stiliai ir jų įtaka siekiant rezultato. Situacinis vadovavimas;
 • Tikslų iškėlimas ir efektyvaus susirinkimo vedimo struktūra. Diskusijos valdymas.
2019 09 23-24 d. 478 Eur
2019 11 11-12 d. 478 Eur 
   
     
VV11.3.

MOTYVACIJA IR SAVIMOTYVACIJA

 • Kas yra motyvacija? Tyrimų analizė ir motyvacijos įtaka žmonių elgsenai;
 • Motyvacijos ir savimotyvacijos ugdymo metodai ir praktinis taikymas;
 • Darbinių situacijų analizė ir modeliavimas.
2019 10 08-09 d. 478 Eur
2019 11 28-29 d. 478 Eur
   
     
VV11.4.

REZULTATYVŪS BENDRI VIZITAI

 • Pasiruošimas bendriems vizitams ir jo vykdymo metodika;
 • Bendrų vizitų vedimas: struktūra ir taktika;
 • Grįžtamojo ryšio suteikimas ir veiksmų plano ateičiai sudarymas.
2019 12 10-11 d. 478 Eur
   
     
VV11.5.

VIEŠAS VADOVO KALBĖJIMAS

 • Įtaigaus pasisakymo struktūra;
 • Diskusijos valdymas;
 • Individualaus viešo kalbėjimo stiliaus ugdymas.
2019 11 07-08 d. 478 Eur
   
   
   
     
VV12.1.

VADOVAVIMAS APTARNAVIMO DARBUOTOJŲ KOMANDAI

 • Komunikavimo su klientais algoritmo sudarymas;
 • Kliento požiūrio formavimas: į įmonę, produktus/paslaugas, darbuotojus. Standartų diegimas ir klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas praktikoje;
 • Susirinkimų vedimas. Komandos ugdymas.
2019 10 17-18 d. 478 Eur
   
     
VV13.1.

PROJEKTŲ VALDYMO SISTEMA

 • Projektų valdymo modelis;
 • Esminiai projektų suvaldymo „įrankiai";
 • Vadovavimas projekto komandai ir efektyvi komunikacija projektinėje veikloje.
2019 11 27-28 d. 478 Eur
   
   
     
VV13.2.

TIEKIMO GRANDINĖS VALDYMAS - "THE FRESH CONNECTION"

 • Vidinė programa skirta TOP ir viduriniosios grandies vadovams bei specialistams (planavimo, gamybos, tiekimo, pirkimo, analitikos, logistikos, plėtros, marketingo, komercijos, vystymo direktoriams ir specialistams);
 • Tai ne laisvų diskusijų, o kryptingo analitinio ir loginio mokymo metodas, paremtas realiais pavyzdžiais, užduotimis ir žiniomis;
 • Ši programa parodo kaip priimami sprendimai įtakoja įmonės finansinius rodiklius.
2-jų dienų /grupei 9500 Eur
   

Pardavimo ir derybų kompetencijų vystymo programos

Kodas Programos pavadinimas
Seminaro data Kaina 1 asm. Įsiminti
   
     
VV20.1.

AKTYVUS PARDAVIMAS NAUJIEMS KLIENTAMS

 • Pardavimo rezultatų planavimas ir asmeninių pastangų vertinimo modelis. Įdirbio svarba ateities rezultatams pasiekti;
 • Efektyvus prisistatymas. Pozityvaus pirmojo įspūdžio formavimas;
 • Argumentavimas ir prieštaravimų suvaldymas, dirbant su naujais klientais.
2019 09 23-24 d. 420 Eur
2019 11 04-05 d. 420 Eur
   
     
VV20.2.

PROFESIONALUS PARDAVIMAS

 • Pardavimo strategija ir taktika. Sisteminis pardavimų planavimas ir vykdymas;
 • Vizito struktūra. Esminės pardavimo technikos ir praktinių situacijų modeliavimas bei analizė;
 • Bendravimo psichologija.
2019 09 05-06 d. 420 Eur
2019 10 30-31 d. 420 Eur
2019 11 21-22 d. 420 Eur 
2020 01 09-10 d. 420 Eur
   
     
VV20.3.

KRYPTINGAS KLAUSIMŲ FORMULAVIMAS IR AKTYVUS KLAUSYMAS

 • Kryptingo pokalbio vedimas įvairiose verslo situacijose;
 • Aktyvaus klausymo technika, skatinanti atvirumą ir sprendimo radimą;
 • Kryptingų klausimų formulavimo modelis F3P, skatinantis pasitikėjimą ir susitarimus.
2019 11 06-07 d. 420 Eur
   
   
     
VV20.4.

ĮTAIGUS PASISAKYMAS IR DISKUSIJOS VALDYMAS

 • Pasitikėjimas savimi. Auditorijos sudominimas ir kontakto užmezgimas;
 • Įtaigaus pasisakymo struktūra;
 • Sėkmingas idėjų pateikimas ir diskusijos valdymas.
2019 10 01-02 d. 420 Eur
2019 12 05-06 d. 420 Eur
   
     
VV21.1.

“WIN-WIN” DERYBOS

 • „Verslas verslui“ derybų struktūra;
 • „Win-Win“ derybų vedimo psichologiniai aspektai ir technikos. Praktinių situacijų analizė;
 • Rezultatyvūs susitarimai, sprendimų skatinimas.
2019 10 01-02 d. 420 Eur
2019 11 14-15 d. 420 Eur
   
     
VV21.2.

KAINOS IR VERTĖS ARGUMENTAVIMAS

 • Kainos formavimo principai;
 • Ekonominis kainos pagrindimas ir argumentavimas verte;
 • Nuolaidų įtaka ir prieštaravimų dėl skirtingo kainų suvokimo valdymas.
2019 11 04-05 d. 420 Eur
   
   
     
VV21.3.

VERTĖS KŪRIMO KLIENTUI STRATEGIJA IR TAKTIKA

 • Darbo su svarbiausiais klientais strategija ir planavimas;
 • Vertės klientui paieška ir jos pristatymas – TAKTIKA modelis;
 • Svarbiausių klientų sprendimų priėmimo analizė ir lojalumo didinimo principai.
2019 10 08-09 d. 420 Eur
   
   
     
VV22.1.

PARDAVIMŲ VALDYMAS TELEFONU

 • Kasdieninio planavimo ir įdirbio formavimo principai;
 • Efektyvaus pokalbio telefonu struktūra. Praktinių įgūdžių treniruotės.
 • Prieštaravimų suvaldymas ir susitarimų skatinimas telefonu.
2019 09 11-12 d. 420 Eur
2019 12 11-12 d. 420 Eur
   
     
VV23.1.

PAPILDOMAS PARDAVIMAS

 • Papildomo pardavimo strategija ir taktika;
 • Papildomo pardavimo situacijos ir pokalbio su klientu valdymas;
 • Pozityvus mąstymas ir psichologiniai bendravimo su klientu aspektai.
2019 10 02-03 d. 420 Eur
2019 11 28-29 d. 420 Eur
   
     
VV24.1.

LAIKO PLANAVIMAS IR STRESO VALDYMAS

 • „Laiko vagys“. Žmonių elgesio tipai;
 • Laiko planavimo principai ir metodai;
 • Stresas ir streso valdymo metodai. Pozityvus mąstymas ir pasitikėjimo ugdymas.
2019 09 12-13 d. 420 Eur
2019 11 21-22 d. 420 Eur
   
     
VV25.1.

SĖKMINGAS PASIRENGIMAS IR ĮMONĖS PRISTATYMAS PARODOSE

 • Pasiruošimas parodai, tikslų nustatymas ir veiksmų plano sudarymas;
 • Pozityvaus pirmojo įspūdžio formavimas ir efektyvus prisistatymas;
 • Situacijų su klientais valdymas ir susitarimų dėl tolimesnio bendradarbiavimo vykdymas.
2019 09 26-27 d. 420 Eur
   
   
     
VV26.1.

PARDAVIMŲ VALDYMO SISTEMA. PAŽANGŪS PARDAVIMO STILIAI

 • Pardavimų valdymo sistema: tikslai, analizė, planavimas, procesai;
 • Pardavimų strategija ir taktika skirtingiems klientų tipams;
 • Pokalbio su klientu struktūra. Pokalbio vedimas sėkminga kryptimi.
2019 10 21-22 d. 420 Eur
2019 12 05-06 d. 420 Eur

Aptarnavimo kompetencijų vystymo programos

Kodas Programos pavadinimas
Seminaro data Kaina 1 asm. Įsiminti
   
     
VV30.1.

EFEKTYVUS KLIENTŲ APTARNAVIMAS

 • Klientų aptarnavimo tikslai. Lūkesčių ir patirties suderinamumas aptarnavime;
 • Pokalbio vedimo struktūra, skatinanti klientą priimti teigiamą sprendimą;
 • Argumentavimas, orientuotas į klientą ir produktą. Alternatyvų pateikimo metodai.
2019 09 19-20 d. 275 Eur
2019 12 02-03 d. 275 Eur
   
     
VV30.2.

PAPILDOMAS PARDAVIMAS APTARNAVIME

 • Papildomo pardavimo aptarnavime strategija ir taktika;
 • Kliento minčių teisingo valdymo ir atvirumo bendraujant stiprinimo metodai;
 • Sprendimo skatinimo būdai.
2019 10 09-10 d. 275 Eur
2020 01 13-14 d. 275 Eur
   
     
VV30.3.

STRESO IR KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ SUVALDYMAS

 • Įtampos situacijų prevencija. Transakcinės analizės metodas;
 • Konfliktų suvaldymo algoritmas;
 • Pozityvus mąstymas ir psichologiniai bendravimo su klientu aspektai.
2019 09 26-27 d. 275 Eur
2019 10 30-31 d. 275 Eur
   
     
VV31.1.

KLIENTŲ LOJALUMO DIDINIMAS, PATEIKIANT SPRENDIMUS APTARNAVIME

 • Teigiamo pirmojo įspūdžio ir pozityvios aplinkos kūrimo metodai;
 • Ekspertinio sprendimo pateikimas. Praktinių įgūdžių treniruotės;
 • Ilgalaikį bendradarbiavimą įtakojantys veiksniai ir metodai.
2019 11 28-29 d. 275 Eur
   
   
     
VV32.1.

EFEKTYVUS APTARNAVIMO STANDARTŲ DIEGIMAS

 • Aptarnavimo standartų kūrimo modelis;
 • Klientų aptarnavimo situacijų praktinis modeliavimas-klientų aptarnavimo elgsenos analizė;
 • Visos klientų aptarnavimo komandos teigiamo požiūrio, nuotaikos ir elgsenos formavimas aptarnaujant klientus. Sudėtingų ir konfliktiškų situacijų suvaldymas.
2019 10 17-18 d. 275 Eur
   
   
     
VV33.1.

EFEKTYVUS ADMINISTRATORĖS DARBAS KOMANDOJE

 • Veiklos planavimas ir užduočių paskirstymas;
 • Veiksniai, įtakojantys žmonių sprendimus vadovai, vadybininkai, specialistai ir kt.;
 • Pozityvus ir efektyvus bendradarbiavimas komandoje.
2019 12 10-11 d. 275 Eur